REHABILITERING

Kort om mig: Leg. Arbetsterapeut, Rehabrådgivare för både medarbetare & chefer, utbildar i stresshantering, ReDO-metoden och rehabiliteringsprogrammet – 11 steg till välmående & aktivitetsbalans. 

Instruktör i MediYoga, IAM, Wabing & NYT-Naturnära-Yoga-Toning.

”Min passion är att inspirera till välmående och aktivitetsbalans för att förebygga psykisk ohälsa”

I min roll som rehabrådgivare möter jag människor som är i behov av en förändring. Jag stärker människor att utvecklas och hitta sina resurser genom kartläggning, vägledning och stöttning i en hållbar rehab process. En viktig del är att utbilda i stresshantering och ge självhjälpsverktyg till att skapa en förändring. Ett av verktygen är andning vilket praktiseras med hjälp av andningsövning/MediYoga. Övningar och hemuppgifter följs upp varje vecka under en viss period. Alla har vi olika behov och därför skräddarsyr jag efter önskemål. 

Erbjuder följande tjänster för privatpersoner samt företag:

-Planering inför återgång i arbete

-Kartläggning av arbetsförmåga– DOA Dialog om arbetsförmåga

-Kartläggning av anpassningar på arbetsplatsen såsom fysiska, sociala & kognitiva. 

-Planering av arbetstid med upptrappning. 

-Schemaplanering med lämpliga arbetsuppgifter utifrån:
Karaseks-theorells modell/KASAM/Trappstegsmodellen

-Vägleder/stöttar medarbetare i rehab processen

-Uppföljning med chef/medarbetare

-Uppföljning rehabsamtal på Företagshälsovården/vårdcentral

-Rehabiliteringsinsats vid återgång i arbete

Utbildar i rehabiliteringsprogrammet – 11 steg till välmående & aktivitetsbalans, där övningar och hemuppgift ingår för att minska stress.

Kontakt:
Välkommen att kontakta mig via telefon eller genom mitt mailformulär.
Jag skräddarsyr ett program som passar dina önskemål som privatperson och inom organisationen.