SAMTALSSESSION

Har du behov av att göra en förändring och sätta upp mål för vad du kan och vill förbättra?

Jag erbjuder samtal där jag stödjer dig att sätta upp mål för vad du kan och vill förbättra. Jag stödjer dig att hitta balans mellan olika aktiviteter och vila. Vad du gör påverkar hur du mår. Små förändringar i ditt liv kan ge fantastiska möjligheter. I samtalssessionerna använder jag mig av min kompetens som arbetsterapeut där jag ser till hela människan och utgår från vilka aktiviteter som du kan, vill och behöver klara av att utföra. Din egen vilja är den största drivkraften till förändring. 

Jag har arbetat som arbetsterapeut sedan år 2007. Min styrka är att jag har ett helhetsperspektiv i mötet med människor. Jag skapar förståelse för vilket behov/stöd som behövs och utifrån det så stöttar jag i processen. Jag stödjer individen att hitta balans mellan olika aktiviteter och vila.

KONTAKT OCH BOKNING 


Pris:
1000 kr

Tid: Varje session är 60 min lång och kostar 1000 kr. 
Paketpris – 4 stycken sessioner 3000 kr.

Plats: Flexibla lösningar – digitalt eller utomhus.

Betalning: Swish eller faktura.  

Bokning: Via min e-post, följ den blå länken.

https://karinwiregard.se/kontakt

Avbokning: Senast 24 h innan session via min e-post.

Hoppas vi ses. Välkommen! 

Med Värme Karin

Rekommendationer:

”Karin lever som hon lär och inspirerar till förändring. Delar med sig av sin visdom utifrån hennes egna
erfarenheter med mycket värme, glädje och hopp. Har hållbara mål och resultat i sikte, som
genomsyras av stor hjärtlighet. Är mycket inkännande och peppande i sin framtoning och anpassar
insatsen efter Dig. Hjälpte mig tillbaka i arbete år 2018 med fokus på hållbarhet, tillit och STOR
respekt”