OM YOGA

MEDIYOGA

MEDIYOGA UPPKOMST

MediYoga är en svenskutvecklad yogaform som är skapad av Göran Boll och är en modern variant av den mer kända yogaformen kundalini, och den är till för att hjälpa människor med besvär såsom ryggvärk, sömnstörningar, högt blodtryck, förmaksflimmer, migrän, hjärtsvikt, ångest och stress. MediYoga passar alla nybörjare och vana yogautövare eftersom det är en yogaform med mjuka rörelser och ställningar som utförs långsamt och inkännande efter din förmåga med fokus på andning. Alla pass innehåller ett antal yogaövningar: mjuka rörelser och ställningar som utförs långsamt och inkännande, andningstekniker såsom djupandning, vila, meditation och mantra. 

VAD SKILJER MEDIYOGA FRÅN ANDRA YOGA

Den största skillnaden mellan ”vanlig” yoga och MediYoga är att den senare praktiseras och lärs ut av personer med medicinsk bakgrund. MediYoga har utvecklats genom kliniskt och terapeutiskt arbete med människor sedan början av 1997 och är baserad på resultaten av hundratals vetenskapliga studier på olika typer av yoga över hela världen, inklusive ett halvdussin svenska studier. MediYoga används i svensk hälso- och sjukvård. Idag används MediYoga på mer än 200 sjukhus och vårdcentraler i Sverige.

FORSKNING OCH STUDIER OM MEDIYOGA

För att verka inom vården behövs evidens, säkra utforskade underlag som visar att det verkligen fungerar. I samverkan med Karolinska Institutet, Danderyds sjukhus, Karolinska sjukhuset och andra institutioner genomför MediYoga Institutet sedan 1998 regelbundet nya studier som ger medicinskt underlag för hur och varför MediYoga fungerar så väl. 

På Astra Zeneca utvärderades 2004-2012 MediYoga som rehab alternativ för sjukskriven personal, remitterade till yogan av företagets läkare. I en studie på Karolinska Institutet, 2011-2013, jämfördes MediYoga, traditionell sjukgymnastik och besök hos ryggspecialist. Resultaten där påvisade MediYoga som den mest kostnadseffektiva metoden mot ospecificerad ryggsmärta. Läs mer om forskningen om MediYoga på följande sida:  mediyoga.se

HORMONYYOGA

HORMONYYOGA MEDICINSK YOGA FÖR KVINNOR

HormonyYoga är en lugn meditativ yogaform, en Body-Mind träning, som stillar sinnet, skapar återhämtning, ökar kroppskännedom och balanserar nerv- och hormonsystemet. Självläknings verktyg för att skapa balans mentalt, fysiskt, emotionellt. HormonyYoga
balanserar hormonsystemet och är stressreducerande.
HormonyYoga riktar sig till alla kvinnor i alla åldrar med eller utan symtom på hormonobalans. 

 

Alla kvinnor behöver kunna hantera stress och skapa återhämtning i vardagen. Hormonerna kan påverka oss kvinnor lite eller mycket under livets olika faser, tonåren, graviditet, PMS, förklimakteriet, klimakteriet osv. Inom HormonyYoga kombineras den mångtusenåriga yogatraditionen och yogafilosofin med modern forskning inom yoga och meditation. Konceptet är utformad av Ellen Engvall och yogarörelserna har sin bas i Mediyoga som ursprungligen hette Medicinsk yoga. Mediyoga är en terapeutisk yogaform för Svensk hälso- och sjukvård.

HORMONYYOGA

HORMONYYOGA MEDICINSK YOGA FÖR KVINNOR

HormonyYoga är en lugn meditativ yogaform, en Body-Mind träning, som stillar sinnet, skapar återhämtning, ökar kroppskännedom och balanserar nerv- och hormonsystemet. Självläknings verktyg för att skapa balans mentalt, fysiskt, emotionellt. HormonyYoga
balanserar hormonsystemet och är stressreducerande.
HormonyYoga riktar sig till alla kvinnor i alla åldrar med eller utan symtom på hormonobalans. 

 

Alla kvinnor behöver kunna hantera stress och skapa återhämtning i vardagen. Hormonerna kan påverka oss kvinnor lite eller mycket under livets olika faser, tonåren, graviditet, PMS, förklimakteriet, klimakteriet osv. Inom HormonyYoga kombineras den mångtusenåriga yogatraditionen och yogafilosofin med modern forskning inom yoga och meditation. Konceptet är utformad av Ellen Engvall och yogarörelserna har sin bas i Mediyoga som ursprungligen hette Medicinsk yoga. Mediyoga är en terapeutisk yogaform för Svensk hälso- och sjukvård.

I AM YOGA

I AM YOGA

IAM Yoga är enkla yogaprogram för alla i samma anda som MediYoga. IAM är en form av kundaliniyoga. Göran Boll utvecklar IAM projektet 2017-2019. Fokus närvaro i nuet, på att skapa balans i kroppen, stilla sinnet och sträva i riktning mot ökad närvaro, ökad självkännedom och fördjupad medvetenhet.  

I AM projektet är en strävan att holistiskt arbeta med sig själv. Lyfta fram yogans ursprungliga syfte där reflektion, eftertanke och klarsyn leder till ökad insikt och medvetenhet. Innehåller som MediYoga andningstekniker, yogaövningar, meditation, djupavslappning och mantra. Alla passen innehåller också benskak innan vilan. Benskak är nevrogena skakningar som har positiva effekter för stressreglering och djupavslappning. Skaka loss benen för att släppa på vardagsstressen och återhämta sig djupgående.